Správce osobních údajů

Byznys provokace s.r.o.

se sídlem U učiliště 1664/8b, Radotín, 153 00 Praha 5, IČ: 06901948, DIČ: CZ06901948, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 291000, zastoupená MgA. Milošem Maxou a MgA. Michalem Procházkou, jednateli.

Zpracování osobních údajů

 • Informujeme Vás jako naše zákazníky, uživatele našich internetových stránek, zákazníky a účastníky námi pořádaných přednášek, školení, workshopů, mini-tréninků a konferencí o níže popsaném zpracovávání osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.
 • Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.
 • Na základě příslušné legislativy nám nevznikla povinnost angažovat pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO).
 • V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese milos@provokace.cz

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje získáváme, pokud:

 • nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek
 • registrujete se do našich webových stránek nebo aplikace
 • se registrujete na naši přednášku, školení, workshop, mini-trénink či konferenci
 • se zúčastníte naší přednášky, školení, workshopu, mini-tréninku či konference
 • se registrujete do našeho newsletteru
 • nám pošlete poptávku našich služeb
 • uzavřete s námi smlouvu
 • nám údaje sami poskytnete e-mailem, telefonicky nebo jiným způsobem

Zpracováváme tyto údaje:

 • jméno a příjmení nebo obchodní firma
 • datum narození (pouze u našich zaměstnanců) nebo identifikační číslo a daňové identifikační číslo
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa
 • poštovní adresa
 • hromadné či skupinové fotografie pořízené na přednáškách, školeních, workshopech, tzv. mini-trénincích či konferencích
 • IP adresa
 • identifikace prohlížeče, operačního systému a další informace pro analýzu návštěvnosti
 • cookies

Neshromažďujeme ani jinak nezpracováváme jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.

Kdo má k vašim osobním údajům přístup

 • V prvé řadě Vaše osobní údaje zpracováváme my, resp. naši pracovníci. Veškeré osoby mající přístup k Vašim osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení naší vzájemné spolupráce.
 • Pečlivě si vybíráme své obchodní partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Všichni naši partneři nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.
 • Jako správce pověřujeme zpracováním osobních údajů další subjekty, tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro nás a pro účely a způsoby, který stanovíme. V případě, kdy je ke zpracování vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Zpracovatelé, které využíváme, nám poskytují:
  • serverové, webové a cloudové služby
   • Google, Inc. (Gsuite, Gmail)
   • Forpsi
  • marketingové služby
   • Facebook Ireland Ltd.
  • pošta a dopravci
   • Česká pošta a.s.
   • Slovenská pošta a.s.
   • Uloženka s.r.o.
  • právní služby
   • Viktor Košut
  • IT služby (programování a správa serverů)
   • Jiří Klusák
  • účetní a administrativní služby
   • Svatava Procházková
  • služby externích školitelů, konzultantů a obchodních zástupců
   • Erika Šálková
   • Martina Gregořicová
   • Pavel Kroupa
   • Ivo Klvaň
   • Marcela Rágulová
   • Jaroslav Charvát
   • Romana Trusinová
   • Ivana Gajdůšková
 • Za určitých přesně definovaných podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme po celou dobu využívání našich služeb, případně po dobu plnění práv a povinností ze vzájemně uzavřené smlouvy, a následně ještě po dobu 5 let z důvodu existence oprávněného zájmu, pokud jde o osobní údaje Vámi poskytnuté prostřednictvím webových stránek.

V souvislosti s výše uvedenou dobou bychom Váš však chtěli upozornit, že:

 • ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů, musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu
 • po uplynutí doby uvedené v odstavci 1 výše můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje i nadále po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů (zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci, zákon o dani z přidané hodnoty, zákony upravující povinné uchovávání dat, vládní nařízení týkající se povinnosti uchovávat osobní údaje související s vyšetřováním nebo osobní údaje, které je nutné uchovávat pro účely soudního sporu). Tyto potřeby se pro různé typy osobních údajů v kontextu různých služeb mohou lišit, a proto se skutečná doba zpracovávání může výrazně lišit;

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu také za účelem:

 • poskytnutí služby (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoliv podepsat);
 • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů;
 • zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti našich webových stránek).

Možnost a zákonnost zpracování za těmito účely vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas není potřeba.

Pokud jsme Vám oznámili konkrétní dobu, po jakou budeme v konkrétním případě osobní údaje uchovávat, tak ji rozhodně nikdy nepřekročíme;

Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, tak nikdy nepřekročíme dobu, které byla uvedena při udělení souhlasu.

Účely zpracování a jejich právní základ

Plnění smlouvy

 • Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět s odpovědí na vaše požadavky, pro účely plnění smlouvy, vyřízení vašich objednávek, pro účely pořádání a organizace našich přednášek, školení, workshopů, mini-tréninků a konferencí.
 • Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.
 • Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Newsletter (souhlas)

 • Vaši e-mailovou adresu můžeme po udělení souhlasu použít, abychom Vám zasílali pravidelný newsletter, ve kterém bychom Vás rádi informovali o událostech a službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Souhlas lze udělit prostřednictvím našich webových stránek, e-mailem, písemně v rámci některého z našich školení.
 • Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání newsletteru můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí kliknout na odhlašovací odkaz v obdrženém obchodním sdělení nebo nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení.

Přímý marketing (oprávněný zájem)

 • Pokud se stanete našimi zákazníky, tak součástí zpracování osobních údajů může být i zasílání newsletteru a obchodních sdělení za účelem přímého marketingu. Ty budou obsahovat zejména pozvánky na nové semináře, školení, workshopy, mini-tréninky, konferencí, nabídky navazujících školení či služeb, speciální akce a slevy.
 • Obchodní sdělení přímého marketingu budeme posílat pouze v přiměřené míře (obvykle 1x měsíčně, maximálně 3x měsíčně) a pouze pokud se budeme oprávněně domnívat, že by Vás nabídka mohla zajímat.
 • Zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí kliknout na odhlašovací odkaz v obdrženém obchodním sdělení nebo nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení.
 • Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

Fotografie (oprávněný zájem)

 • Vaše případné fotografie z námi pořádaných akcí můžeme v přiměřeném rozsahu využít k naší propagaci a zvyšování povědomí o naší společnosti. Fotografie však vždy budeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu a v takové podobě, která nebude působit jakkoliv negativně.
 • Pokud nesouhlasíte se zveřejněním Vaší fotografie, tak nás kontaktujte na e-mail milos@provokace.cz. Vaši fotografii poté uveřejňovat nebudeme, nebo ji neprodleně stáhneme.
 • Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

Analýza návštěvnosti (oprávněný zájem)

 • Pro analýzu návštěvnosti našich webových stránek jsou cookies a další informace shromažďovány pomocí systému Google Analytics a slouží výhradně ke zlepšování stávajících služeb a marketingovým účelům.
 • Více informací o službě Google Analytics naleznete na stránkách provozovatele https://www.google.com/analytics/ a zde https://cs.wikipedia.org/wiki/Google_Analytics
 • Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

Ostatní zákonné povinnosti a oprávněné zájmy

 • Osobní údaje budeme zpracovávat ve formě záloh našich serverů či v rámci logování veškerých akcí kvůli analýze problémů a zabezpečení.
 • Důležitým způsobem dalšího nakládání s Vašimi osobními údaji je také jejich zpracování pro účely vedení účetnictví. Všechny tyto způsoby jsou však pro naše fungování zcela nezbytné a navázané na již dříve uvedené účely.
 • Vaše osobní údaje můžeme dále užívat pro naše vnitřní potřeby týkající se zejména sledování Vaší spokojenosti, optimalizace a zvyšování kvality poskytovaných služeb, vývoje nových služeb a snižování rizik.
 • Právním základem takového zpracování je plnění zákonných povinností či náš oprávněný zájem.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Právo na přístup

 • Kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování.
 • Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů, a sice ve výši 100 Kč.

Právo na opravu

 • Kdykoliv nás můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz

 • Vaše osobní údaje musíme vymazat pokud:
  • již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  • zpracování je protiprávní;
  • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
  • ukládá nám to zákonná povinnost nebo
  • odvoláte udělený souhlas se zpracováním.

Právo na omezení zpracování

 • Dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmíme Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že budeme mít pouze uloženy, a případně je můžeme použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku

 • Můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu.
 • Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
 • V případě námitky proti zpracování z důvodu oprávněného zájmu bude tato námitka vyhodnocena a následně Vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a Vaše údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.

Právo na přenositelnost

 • Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jsou zpracovávány automatizovaně a na základě souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.

Cookies

Naše webové stránky používají soubory cookie (malé textové soubory umístěné na vašem zařízení), které slouží k poskytování webů a online služeb a shromažďování údajů.

Podrobnosti o používaných souborech cookie a způsobech, jak jejich použití zakázat, naleznete v našich Zásadách používání cookies.

Bezpečnost a hlášení bezpečnostních incidentů

Řádně dbáme na bezpečnost Vašich osobních údajů a nakládáme s nimi plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Při zpracování osobních údajů klademe velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto zásadách, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je z naší strany pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

Vždy existuje riziko, že by mohlo dojít k úniku Vašich osobních údajů či k jejich zneužití nebo ztrátě. V rámci naší činnosti budeme činit vše, co je v našich silách, aby k takovému bezpečnostnímu incidentu nedošlo, zejména zajistíme proškolení našich pracovníků a budeme vždy využívat pouze spolehlivá technická řešení.

Pokud by však i přes naši nejlepší snahu došlo k bezpečnostnímu incidentu a tento incident by mohl znamenat vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, neprodleně Vás o takové skutečnosti informujeme prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy a zveřejněním takové informace na našich webových stránkách včetně veškerých nutných podrobností.

Jako správce Vašich osobních údajů prohlašujeme, že údaje budeme zpracovávat v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Naši pracovníci a ostatní fyzické či právnické osoby, které zpracovávají Vaše osobní údaje na základě smlouvy uzavřené s námi, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o Vašich osobních údajích, a to i po skončení příslušného smluvního vztahu.

Dozorový úřad

Na naši činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz).

Kontakt

Pokud máte připomínky nebo stížnost týkající se ochrany osobních údajů nebo dotaz na osobu zodpovědnou za ochranu dat v naší společnosti či uplatňujete některé ze svých práv, kontaktujte nás na e-mail milos@provokace.cz - na Vaše dotazy či připomínky odpovíme do 30 dnů.

Změny zásad

Naše zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času změněny. Vaše práva vyplývající z těchto zásad ochrany osobních údajů bez vašeho výslovného souhlasu neomezíme.

Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na této stránce. Pokud se bude jednat o významné změny, budeme vás informovat e-mailem.

Předchozí verze těchto zásad ochrany osobních údajů pro Vás archivujeme, abyste k nim měli i v budoucnu přístup.

Účinnost

Tyto zásady ochrany osobních údajů vstupují v účinnost dne 25.5. 2018.

bp-logo