Zpět na služby

Znáte
opravdu svého
zákazníka?

Lektoruje Michal Procházka

Design naslepo nefunguje. Pokud chcete, aby vaše inovace stála na pevných základech, pozorně naslouchejte svým zákazníkům.

Michal, Lektor Byznys provokace

Naučte se používat Value Proposition Canvas, Kano model, empatické rozhovory a další techniky, které Vám pomohou pochopit potřeby vašich zákazníků. Poskytneme vám nutnou podporu: připravíme testovací scénáře, zajistíme relevantní respondenty, provedeme kvalitativní i kvantitativní výzkumy. Spolu s vámi však provedeme interpretaci získaných dat, což nám umožní společně vytvořit velmi konkrétní zadání pro designovací fázi inovačního procesu.

Registrace

Libo-li provokaci?

Máte už konkrétní představu o projektu?
Kontaktujte nás a nastartujte cestu za drzým cílem.

bp-logo